Sesiunea de Lucrări Științifice

1. Descriere și obiective:
Nelipsită din programul oricărei ediții CNSFR, Sesiunea de Lucrări Stiințifice (SLS) oferă studenților implicați în activități de cercetare oportunitatea de a-și face cunoscute rezultatele obținute.
Participanții fără lucrare, dornici să asiste la prezentări sau să-și susțină colegii, sunt invitați să ia parte ca auditoriu, fiind o ocazie bună de a lua contact cu astfel de manifestări și de a-i motiva pe viitor să se implice activ în activitatea de cercetare științifică. Credem cu tărie că o parte din răspunsurile la întrebarea „What`s next?” vor veni din laboratoarele de cercetare, iar printre cei care le vor da se vor număra cu siguranță actualii studenți implicați în asfel de activități.

2. Pregătirea și desfășurarea SLS:

 • Înscrierea și participarea la SLS este condiționată de înscrierea la CNSFR 2019 ca participant cu lucrare științifică. Lucrările vor fi împărțite pe categorii:
   Prezentări Orale-Științe Fundamentale;
   Prezentări Orale-Științe de Specialitate;
   Postere Științifice-Științe Fundamentale;
   Postere Științifice-Știinde de Specialitate.
 • Ulterior definitivării perioadei de înscriere și confirmare a locurilor, participanții cu lucrare științifică vor fi contactați de către Coordonatorul Concursuri și Sesiune de Lucrări (din cadrul programului educațional) pentru a li se comunica detalii legate de redactarea rezumatelor și depunerea acestora;
 • Perioada de trimitere a rezumatelor lucrărilor va fi 18-21 februarie 2018; acestea vor fi trimise sub forma unui document Word la adresa coordonator.stiintific.cnsfr2019@gmail.com.
 • Lucrările cu mai mulți autori (indiferent de categorie) vor fi prezentate de către un singur membru al echipei, acesta fiind ales și delegat de către ceilalți autori; acesta va fi cel care se înscrie pe loc de participant cu lucrare (ceilalți autori se înscriu pe pachetele fără lucrare) și implicit cel care va ține legătura cu Coordonatorul SLS pentru a primi informațiile necesare; se va elibera o diplomă care să ateste prezentarea lucrării și tipul acesteia (câte un exemplar pentru
  fiecare participant);
 • Un participant înscris poate fi autor/co-autor pentru mai multe lucrări prezentate, dar nu are posibilitatea de a fi autor-prezentator pentru mai mult de o lucrare;
 • Rezumatele trimise vor fi verificate în prealabil de către Coordonatorul SLS și de un specialist în domeniu (cadru didactic cu competențe în tematica lucrării), urmând ca lucrarea să fie acceptată
  ca atare sau să fie retrimisă autorilor spre a face modificări (acolo unde este cazul);
 • În funcție de disponibilitatea sălilor, prezentările orale se vor desfășura fie în paralel, fie succesiv;
 • Lucrările vor fi jurizate de o comisie de cadre didactice a cărei componență va fi comunicată ulterior.

3. Criterii de redactare și prezentare a lucrărilor:

A) Redactarea rezumatelor (vezi modelul de rezumat atașat pe site);
=> Formatul paginii: Stânga 2.5 cm, Dreapta 2.5 cm, Sus 2.5 cm, Jos 2.5 cm, spațiere 1 rând, aliniere Justify;
=> Titlu: TIMES NEW ROMAN BOLD 12
=> Autor/autori și anul de studiu (pentru lucrările cu autori multipli, numele autorului prezentator va fi subliniat): Times New Roman 10
=> Coordonator/i (grad didactic, nume, prenume): Times New Roman 10
=> Afiliere (disciplina, facultatea): Times New Roman Italic 10
=> Textul abstractului (maxim 250 de cuvinte): Times New Roman 10
=> Bibliografie (maxim 3 surse; format APA): Times New Roman Italic 10
=> Textul rezumatului va cuprinde clar delimitate secțiunile după structura IMRaD:
=> Introducere (se enunță premisa de la care a plecat studiul și scopul acestuia);
=> Materiale și metode (se enumeră scurt materialele și metodele utilizate în elaborarea studiului);
=> Rezultate și Discuții (se menționează rezultatele obținute în urma studiului, comparându-le cu cele existente în literatură sau evidențiind implicarea și relevanța acestora);
=> Concluzii (se enunță succint concluzia/concluziile studiului).

B) Susținerea prezentării orale
=> Prezentările propriu-zise se vor realiza în format Powerpoint, termenul de predare fiind în dimineața zilei de susținere a acestora (participanții vor fi anunțați pe pagina congresului cu referire la ora și locația predării);
=> În vederea jurizării, se va ține cont atât de relevanța și calitatea științifică a lucrării, cât și de aspecte legate de prezentarea în sine a acesteia (modul de prezentare, încadrarea în timp, organizarea informației în cadrul prezentării);
=> Timpul alocat unei prezentări va fi de 10 minute (7 minute – prezentarea propriu-zisă + 3 minute – întrebări din partea publicului și juriului).

C) Susținerea prezentării posterelor
=> Posterele vor fi redactate după aceeași structură menționată pentru realizarea rezumatelor;
=> Posterele vor fi prezentate în format tipărit (format A2, 420 x 594 mm), după finalizarea prezentărilor orale; posterele vor fi expuse într-o zonă special amenajată, astfel încât comisia de jurizare să poată evalua fiecare lucrare și să acorde feedback;
=> Timpul alocat unei prezentări va fi de 7 minute (5 minute – prezentarea propriu-zisă + 2 minute – întrebări din partea publicului și juriului).

4. Comunicarea și premierea rezultatelor
Comunicarea rezultatelor finale și premierea lucrărilor se va face în Seara de Gală a congresului. Pentru fiecare secțiune în parte se vor acorda o mențiune și premiile I, II și III.