Concursul “Aptitudini Clinice”

1. Descrierea concursului și obiectivele acestuia
Concursul „Aptitudini clinice” este unul dintre concursurile de tradiție ale Facultății de Farmacie, fiind organizat atât la nivel local în centrele de învățământ farmaceutic din țară cu prilejul diferitelor evenimente, cât și la nivel național, ca parte integrantă a programului fiecărei ediții CNSFR.

Acesta își propune evaluarea cunoștiințelor acumulate de-a lungul anilor de studiu de către studentul farmacist (atât la disciplinele fundamentale, cât și la cele de specialitate) și capacitatea acestuia de a analiza, sintetiza și transpune noțiunile teoretice la situațiile din practica de zi cu zi din farmacie, pe baza argumentelor științifice ale terapiei și a eticii și deontologiei profesiunii de farmacist.

Obiectivele principale ale concursului sunt:
– Analiza unei prescripției medicale și stabilirea concordanței dintre diagnostic și tratament pe baza acțiunii medicamentelor prescrise;
– Identificarea reacțiilor adverse, a contraindicațiilor și a interacțiunilor medicamentoase apărute în prescripția medicală;
– Analiza datelor referitoare la starea de sănătate a pacientului (istoric medical, afecțiuni și/sau tratamente asociate) și condiția acestuia (statut social, condiții de muncă și de viață); stabilirea relației dintre datele anterior menționate și tratamentul prescris, adaptarea terapiei în vederea
optimizării acesteia, minimizării interacțiunilor de orice natură și a creșterii complianței pacientului la terapie;
– Evaluarea raționamentului și a capacității studentului farmacist de a aborda cazul clinic în baza argumentelor științifice și a recomandărilor ghidurilor de tratament actuale, de a se adapta la situația propusă și de a lua decizia potrivită în ceea ce privește terapia adecvată.

2. Pregătirea concursului:
Concursul este organizat de către Coordonatorul Concursuri și Sesiune de Lucrări (din cadrul programului educațional) al CNSFR 2019 în colaborare cu Disciplina Farmacie Clinică a Facultății de Farmacie din Cluj-Napoca.

-Pot participa la concurs studenții anilor IV și V ai Facultății de Farmacie; selecția participanților se va face în ordinea înscrierii, în limita a 18 locuri disponibile;
– Participanții trebuie să posede cunoștiințe minime-medii de: anatomie-fiziopatologie, patologie clinică, biochimie clinică (interpretarea rezultatelor unor analize de laborator), terminologie medicală, farmacocinetică, farmacodinamie, farmacoterapie, farmacotoxicologie, farmacie clinică;
– Concursul se va desfășura în sălile puse la dispoziție de către Disciplina de Farmacie Clinică, astfel că participanții vor avea acces pentru documentare atât la materiale tipărite (cărți, ghiduri și tratate de specialitate), cât și la surse electronice (materiale în format electronic, baze de date) puse la dispoziție de Disciplină;
– Se va organiza un workshop pregătitor susținut de un cadru didactic de la Disciplina de Farmacie Clinică, la care prezența participanților la concurs este obligatorie; (rugăm participanții să nu se înscrie la activități ce au loc în paralel cu workshop-ul);
– Concursul va fi jurizat de o comisie formată din 3 membri (cadre didactice și/sau farmaciști specialiști).

3. Desfășurarea concursului:

-Participanții vor fi împărțiți pe echipe a câte 2 membri provenind din centre universitare diferite (în limita posibilităților); componența echipelor va fi comunicată la intrarea în sala de concurs;
– Fiecare echipă va extrage câte un număr corespunzător unui caz clinic (vezi modelul atașat), pentru rezolvarea căruia va avea la dispoziție 60 de minute;
– Rezolvarea cazurilor se va face într-un spațiu corespunzător, având la dispoziție surse de documentare; după expirarea timpului, fiecare echipă va fi chemată în ordinea corespunzătoare numărului de pe biletul extras anterior, punându-li-se la dispoziție 10 minute pentru a prezenta cazul în fața comisiei de jurizare și a publicului;
– Prezentarea se va susține în altă sală de către un singur membru delegat de echipă, cazul fiind proiectat iar accesul celorlalți participanți fiind permis doar după ce aceștia au susținut deja prezentarea cazului; se alocă 5 minute discuțiilor și întrebărilor din partea comisiei de jurizare și a publicului;
– La finalul concursului, toți participanții vor primi diplome și premii de participare.

4. Comunicarea rezultatelor și acordarea premiilor:
Comunicara rezultatelor și premierea participanților se vor realiza în cadrul Serii de Gală ; se vor acorda: o mențiune, premiu III, premiu II și premiu I.


Concurs de preparare a medicamentelor

1. Descrierea și obiectivele concursului:
Istoricul și evoluția profesiei de farmacist sunt direct legate de prepararea medicamentelor, îndeletnicire aflată la granița dintre artă și știință ale cărei origini se identifică cu cele ale civilizației umane. De-a lungul timpului, mojarul, pistilul și retortele ce amintesc de epoca alchimiștilor au fost înlocuite treptat de echipamentele și procedeele industriale care garantează accesul larg la medicamente ce asigură calitatea, eficiența și siguranța terapiei. Cu toate acestea, rolul farmacistului în procesul de formulare și preparare al medicamentelor atât la nivel industrial cât și la nivel de receptură a rămas același, păstrându-și renumele de „maestru în arta preparării medicamentelor”.
Concursul se adresează celor care doresc să își etaleze talentul și cunoștiințele dobândite de-a lungul anilor de studiu în ceea ce privește formularea și prepararea medicamentelor la nivel de laborator, dar și celor dornici să aprofundeze tainele uneia dintre cele mai vechi și longevive îndeletniciri ale nobilei profesii de farmacist.

Obiectivele concursului sunt:

-Dezvoltarea capacității de analiză, rezolvare și preparare a formulărilor farmaceutice magistrale și oficinale;
– Evaluarea și perfecționarea cunoștiințelor viitorului farmacist în domeniul formulării și preparării medicamentului la nivel de receptură;
– Familiarizarea cu noțiunile și limbajul de specialitate;

2. Pregătirea concursului:

-Concursul este organizat de către Coordonatorul Concursuri și Sesiune de Lucrări al CNSFR 2019 în colaborare cu Disciplina de Tehnologie Farmaceutică și Biofarmacie Facultății de Farmacie din Cluj-Napoca;
– Concursul se adresează studenților din anii III-V ai Facultății de Farmacie; înscrierea se va face în limita a 18 locuri disponibile;
– Participanții trebuie să posede cunoștiințe minime-medii de tehnologie farmaceutică; organizatorii vor pune la dispoziția acestora bibliografia de concurs;
– Concursul se va desfășura în săli special amenajate puse la dispoziție de către Disciplina de Tehnologie Farmaceutică și Biofarmacie, asigurându-se baza materială necesară bunei desfășurări a concursului (reactivi, substanțe și ustensile necesare preparării, farmacopeei, halate, alte surse de documentare);
– Înaintea concursului se va organiza un workshop pregătitor susținut de un cadru didactic de la Disciplina de Tehnologie Farmaceutică, la care prezența participanților la concurs este obligatorie; înscrierea la workshop a participanților se va face automat (rugăm participanții să nu se înscrie la activități ce au loc în paralel cu workshop-ul);
– Concursul va fi jurizat de o comisie formată din 5 membri (cadre didactice).

3. Desfășurarea concursului:

-Participanții vor fi împărțiți pe echipe a câte 3 membri provenind din centre universitare diferite (condiție limitată de numărul de participanți înscriși); componența echipelor va fi comunicată la intrarea în sala de concurs;
– Fiecare echipă va extrage câte un număr corespunzător unei rețete magistrale; participanții primesc rețeta și au la dispoziție 40 de minute, timp în care vor analiza formularea, o vor prepara și vor redacta un referat corespunzător formulei preparate;
– După expirarea timpului, referatele și preparatele vor fi predate comisiei de jurizare; aceasta va evalua corectitudinea datelor din referat în baza unui barem dar și calitatea preparatului, deliberând rezultatele finale;
– Fiecare echipă își alege un reprezentant care va prezenta preparatul în fața comisiei, justificând formularea şi operaţiile farmaceutice aplicate pentru realizarea acestuia.
– La final, toți participanții vor primi diplome și premii de participare.

4. Barem:

Evaluarea se va face ținând cont de următoarele aspecte:
– Identificarea și caracterizarea generală a preparatului (tipul de formă farmaceutică,caracteristici generale ale acesteia);
– Alegerea corectă a metodei de preparare;
– Identificarea posibilelor incompatibilități existente și rezolvarea acestora (acolo unde este cazul);
– Calculul dozelor și modificarea acestora (acolo unde este cazul);
– Prepararea propriu-zisă a prescripției (alegerea veselei, manipularea instrumentelor şi a aparaturii, realizarea corectă a operaţiilor farmaceutice, manualitatea participanților, respectarea ordinii la postul de lucru );
– Asigurarea condiţiilor de calitate: stabilitate (fizică și fizico-chimică), puritate (mecanică, chimică, microbiologică), inocuitate.
– Condiționarea și etichetarea preparatului;
– Acțiunea și indicațiile preparatului;
– Consilierea pacientului la eliberarea preparatului (precauții și recomandări referitoare la modul de administrare, posologie, posibile reacții adverse, condiții de păstrare a preparatului).

5. Comunicarea rezultatelor și acordarea premiilor:
Comunicara rezultatelor și premierea participanților se vor realiza în cadrul Serii de Gală ; se vor acorda: o mențiune, premiu III, premiu II și premiu I.


Concursul “Comunicarea cu pacientul”

1. Descrierea concursului și obiectivele acestuia
Trăim într-o lume a informației, aflată într-o continuă schimbare, iar pentru a face față noilor provocări și a răspunde ferm întrebării „What`s next?”, cheia succesului o reprezintă comunicarea. Pe lângă rolul pe care-l are în cercetarea, dezvoltarea și inovarea medicamentului, farmacistul reprezintă înainte de toate puntea de legătură între pacient, medic și medicament, fiind specialistul indispensabil unui sistem de sănătate modern și eficient.
Și totuși, înainte de a fi specialist, farmacistul este om, un om care lucrează cu oameni și care răspunde în egală măsură cu medicul de sănătatea pacientului, oferindu-i sprijinul și consilierea necesare unui tratament personalizat și eficient. Astfel, contactul direct cu pacientul devine parte
integrantă a „actului vindrcării”, abilitățile de comunicare și interacțiunea cu pacientul fiind calități definitorii ale unui bun farmacist.

Obiectivele concursului sunt:

-Dezvoltarea abilităților de comunicare și informarea studentului farmacist cu privire la importanța unei comunicări eficiente cu pacientul;
– Dezvoltarea unui limbaj adecvat comunicării cu pacientul și a capacității de transmitere a noțiunilor de specialitate într-o manieră cât mai accesibilă acestuia;
– Consilierea pacientului în ceea ce privește tratamentul medicamentos (mod de administrare, dozare, atenționări speciale pe durata terapiei, etc.) și non-medicamentos (consilierea în vederea utilizării unor dispozitive medicale, a parafarmaceuticelor și a medicamentelor ce conțin extracte și principii de origine vegetală);
– Conștientizarea de către viitorii farmaciști a importanței pe care o are comunicarea cu pacientul în practica farmaceutică și care sunt consecințele acesteia asupra relației farmacist-pacient și asupra profesiei;

2. Pregătirea concursului:

-Concursul este organizat de către Coordonatorul Concursuri și Sesiune de Lucrări al CNSFR 2019 în colaborare cu Disciplinele Farmacie Clinică și Produse Tehnico-Medicale din cadrul Facultății de Farmacie din Cluj-Napoca;
– Concursul va avea 2 secțiuni: o secțiune dedicată studenților din anii I-II de studiu și una dedicată studenților din anii III-V; participanții fiecărei secțiuni vor fi împărțiți în două categorii: farmaciști și pacienți;
– Secțiunea dedicată studenților din anii I-II va avea la bază scenarii bazate pe recomandarea și/sau consilierea pacienților în vederea utilizării unui dispozitiv medical sau a unui medicament ce are la bază principii active din plante;
– Secțiunea dedicată studenților din anii III-V va avea la bază scenariul unei discuții dintre farmacist și pacientul care se prezintă în farmacie cu o prescripție medicală, în care farmacistul trebuie să consilieze pacientul cu privire la medicația prescrisă;
– Scenariile cazurilor și materialele necesare desfășurării vor fi pregătite și verificate anterior de organizatori;
– În ziua precedentă concursului se va organiza un workshop pregătitor susținut de un cadru didactic de la Disciplina de Farmacie Clinică, la care prezența participanților la concurs este obligatorie (rugăm participanții să nu se înscrie la activități ce au loc în paralel cu workshop-ul);

3. Desfășurarea concursului:

-Studenții vor fi grupați în echipe a câte 2, unul primind rolul farmacistului, celălalt pe cel de pacient;
– În dimineața concursului, farmaciștii vor primi pe mail numele medicamentului/specialitatății farmaceutice/dispozitivului medical pe care va trebui să-l recomande, iar pacientul scenariul pe baza căruia își va construi discursul;
– După terminarea workshop-ului, se va desfășura concursul propriu-zis; timpul alocat discuției farmacist-pacient va fi de 5 minute;
– După finalizarea scenetei, echipa este chemată în fața juriului și a publicului, alocându-se 2 minute discuțiilor , întrebărilor și recomandărilor din partea juriului;
– Concursul va fi jurizat de o comisie formată din 4 membri (cadre didactice și/sau farmaciști specialiști).

4. Comunicarea și premierea rezultatelor;
Comunicara rezultatelor și premierea participanților se vor realiza în cadrul Serii de Gală ; se vor acorda o mențiune, premiu III, premiu II și premiu I pentru fiecare secțiune a concursului.